Meny
Startsiden
Tjenester
Galleri
Om oss
Kontakt

Tjenester

Aa Handlaft`s har hytter, tilbygg og mindre bygg som spesialfelt. Tømmeret som blir brukt, blir tørket ned til 18 – 20%. Byggene settes opp i produksjonslokalene. Deretter demontert, før de fraktes til kunden og satt opp igjen.

Restaurering: Byggningsvern og restaurering etter antikvariske prinsipper er et spesialflelt.
Dette innebærer ofte en blanding av bevaring og rekonstruksjon.

Aa Handlaft arrangerer også laftekurs.

Fornøyde kunder er det viktigste for oss. Service og fleksibilitet er derfor en selvfølge.Tlf. 911 09 115 Aa Handlaft, Resfaret 3, 7335 Jerpstad e-post: post@aahandlaft.no

Copyright © lawd All rights reserved.